INGINER ELECTROENERGETICIAN

CERINȚE

 • Studii superioare (finalizate) în domeniul Electrotehnică sau Energetică industrială
 • Cunoștințe de operare calculator, AutoCad, MS Office
 • Abilităţi de planificare, organizare, coordonare si decizie a activităţilor desfăşurate
 • Persoană foarte organizată, cu un spirit de observaţie dezvoltat şi orientare către detalii
 • Limba engleză – nivel mediu/avansat
 • Permis de conducere – categoria B
 • Atestat electrician autorizat ANRE constituie un avantaj
 • Experiență în proiectarea instalațiilor electrice de joasă tensiune constituie avantaj
 • Experiență în execuția lucrărilor de instalații electrice constituie de asemenea un avantaj
 • Experiență în supervizarea echipelor de exploatare a instalațiilor electrice
 • Experiență în exploatarea și conducerea operativă a instalațiilor electrice de înaltă și medie tensiune, inclusiv privitor la cunoasterea legislației în domeniu energetic și SSM
 • Cunoștințe în execuția de lucrări în circuitele electrice secundare din stațiile electrice de transformare și distribuție
 • Experiență în activitatea PRAM și cunoștințe despre sistemele SCADA constituie un avantaj
 • Abilități de organizare, comunicare, de lucru în echipă
 • Cunostințe de operare PC (Microsoft Office)
 • Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini concomitent; flexibilitate privind schimbările strategice

ATRIBUȚII

 • Prospectează în permanenţă piaţa de profil în vederea identificării de noi clienţi, respectiv posibili furnizori şi a creşterii cotei de piaţă a produselor/serviciilor în zona în care acţionează
 • Prezintă şi promovează direct produsele/serviciile prin asigurarea suportului tehnic în întocmirea ofertelor tehnico-comerciale pentru clienţii potenţiali şi cei existenţi
 • Sprijină echipa comercială în negocierea condiţiilor de vânzare cu beneficiarii
 • Menţine permanent legătura cu clienţii respectiv furnizorii existenţi pentru fidelizarea acestora
 • Culege date privind produsele / firmele / tehnicile de vânzare concurente
 • Contribuie la contractarea pe piața de profil a serviciilor pe care le coordoneaza, asigurând utilizarea produselor fabricate sau distribuite de către Societățile din Grup
 • Asigură servicii post vânzare pentru produsele comercializate
 • Asigură conducerea operativă a instalațiilor electrice de înaltă și joasă tensiune conform RGM / RCD / AL
 • Analizează, organizează și asigură desfășurarea lucrărilor de mentenanță preventivă, predictivă și corectivă în instalațiile electrice și urmărește realizarea lor în condiții de securitate în muncă și calitate, conform prevederilor contractuale
 • Asigură executarea manevrelor programate și accidentale din instalațiile electrice de înaltă și
  joasă tensiune, cu/fără coordonare
 • Analizează cauzele evenimentelor și propune măsuri de eliminare a acestora
 • Asigură operarea (exploatarea) instalațiilor electrice de înalta, medie și joasă tensiune în
  conformitate cu normele, normativele de exploatare, securitate a muncii și PSI in vigoare

Post vacant în București

Cei interesați de postul anunțat sunt rugați să trimită un CV actualizat prin intermediul formularului din dreapta sau să-l depună la Departamentul Resurse Umane.

Interested in joining us? Send us your CV
 • Accepted file types: pdf, doc, docx.

Interested in a discussion?

Contact us