Inginer constructor (ELM Electromontaj Cluj)

Cerințe:

 • Studii superioare – profil construcții civile/ cadastru/ topografie/ geodezie;
 • Cursuri specifice domeniului Management de Proiect (prezintă avantaj);
 • Cunoștințe PC – minim: Word, Excel, AutoCad, programe specifice;
 • Limba engleză – nivel mediu;
 • Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu – Obligatoriu (activitatea se va desfășura pe șantier/ teren – în funcție de lucrările contractate);
 • Permis de conducere – categoria B;
 • Capacitate de a lua decizii și de asumare a responsabilității;

Responsabilități:

 • Organizarea lucrărilor pe șantier și răspunderea de executarea lor la termenul stabilit;
 • Verificarea planurilor de execuție și propunenerea de tehnologii și soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților identificate;
 • Studierea și implementarea în execuție a detaliilor de proiectare și documentație tehnică pentru lucrările de construcție;
 • Semnalează proiectantului și managerului de proiect eventualele neconformități întâlnite în proiect și/ sau imposibilitatea realizării execuției conform proiectului și propune soluții pentru dispoziții de șantier și continuarea lucrului, după caz;
 • Urmărește și răspunde de execuția lucrărilor pe șantier din punctul de vedere al cantității, calității și al respectării termenelor de execuție, cu încadrarea în costurile bugetate;
 • Este responsabil de conformitatea cu proiectul a lucrărilor executate;
 • Participă la inspecția în teren a lucrărilor executate în prezența responsabilului de proiect și a dirigintelui de șantier din partea beneficiarului, și susține conformitatea lucrărilor executate în vederea obținerii acceptului situației de lucrări;
 • Întocmește cartea construcției conform legislației în domeniu și a cerințelor beneficiarului și obține aprobarea acestuia;
 • Întocmește și/ sau verifică anexe, situații de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;

Beneficii:

 • Tichete de masă: 30 lei/ zi;
 • În cazul deplasarilor se oferă diurnă internă sau externă;
 • Mașină de muncă;
 • Set anual de analize medicale – Regina Maria;
 • Discount prin 7Card la săli de fitness;
 • Bookster – abonament pentru împrumutat cărți la birou/ acasă;
 • Bonus anual și prime în funcție de performanță;
 • Recompensarea fidelității angajaților cu vechime în companie – maxim 26 de zile de concediu;
 • Zile de concediu în funcție de vechimea totală în muncă;
 • Sărbătorirea Zilei Energeticianului;
 • Petreceri tradiționale de Microrevelion.
Dorești să ni te alături? Trimite-ne CV-ul tău

Sunteți interesat de o discuție?

Contactați-ne