Proiecte la cheie de MT și JT pentru clienți industriali și furnizori de utilități

Pornind de la activitatea noastră inițială, de furnizor de instalații electrice, ne-am dezvoltat capacitățile și abilitățile astfel încât să putem livra soluții complexe care să se preteze cerințelor actuale ale sistemelor de distribuție și sistemelor cu acționare electrică existente pe piață astăzi, pentru sectoarele industrial, comercial, imobiliar și de infrastructură.

Practic, EnergoBit oferă soluții electrice complete pentru orice proiect care necesită alimentare cu energie electrică.

Asigurăm execuția de racorduri electrice pe partea de medie și joasă tensiune, modernizarea instalațiilor de distribuție de medie și joasă tensiune, realizarea instalațiilor electrice interioare precum și a instalațiilor electrice pentru sistemele de iluminat public.

Suntem de asemenea calificați pe piața autohtonă pentru instalarea cablurilor de medie tensiune folosind tehnologia de pozare mecanizată a cablurilor fără săpătură deschisă.

Reference projects

Racordarea la rețea a World Medicine Europe SRL
Racordare la rețea de 110 kV și stație de transformare de 110/20 kV pentru Parc Industrial Sud Satu Mare

Sunteți interesat de o discuție?

Contactați-ne