Management integrat & reglementări

Certificarea sistemului de management integrat oferă organizațiilor din Grupul EnergoBit o serie de oportunități precum accesul garantat pe piață, îndeplinirea criteriilor de ofertare în cadrul licitațiilor, atragerea de noi clienți, toți acești factori reprezentând un avantaj competitiv în lupta cu concurența.

Declarația de politică

DECLARAȚIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ A GRUPULUI ENERGOBIT

Certificate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

ISO 9001 – 2015

ISO 14001 – 2015

OHSAS 18001 – 2007

Informare – Mediu – SSM

EnergoBit s-a angajat să aplice cele mai bune practici privind locul de muncă și să se conformeze tuturor cerințelor legale privind: protecția mediului, sănătate și securitate în muncă, munca infantilă, munca forțată și obligatorie, libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă, discriminare, practici disciplinare, programul de lucru și remunerarea.

În cadrul Grupului EnergoBit prevenirea poluării și protecția mediului se realizează printr-o politica adecvată care are în vedere îmbunătățirea continuă a performanței și integrarea managementului de mediu în managementul strategic al conducerii grupului. La nivelul firmelor din Grupul EnergoBit este implementat și certificat un sistem de management de mediu, in conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015.

Grupul EnergoBit are contracte cu operatori autorizați, preluând responsabilitațile privind realizarea obiectivelor de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pentru echipamentele electrice și electronice (EEE) puse pe piața națională.

De asemenea, Grupul EnergoBit are contracte cu operatori autorizați, preluând responsabilitățile privind realizarea obiectivelor de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje pentru ambalajele puse pe piața națională.

Obligațiile către Fondul de mediu se realizează prin depunerea declarațiilor lunare la Administratia Fondului pentru Mediu. Anul 2018 s-a incheiat cu zero sumă de plată pentru EEE si ambalajele puse pe piața națională.

Monitorizarea factorilor de mediu impusă prin autorizațiile de mediu demonstrează încadrarea emisiilor în limitele admise, ceea ce înseamnă că activitățile desfășurate au un impact redus asupra mediului.

La controalele efectuate de către reprezentanții autorităților de mediu pe parcursul anului 2018 s-a constatat că activitățile desfășurate sunt conforme cu prevederile autorizațiilor de mediu in baza cărora funcționează și în conformitate cu prevederile legale de mediu (atât cele naționale cât și cele ale UE), nefiind aplicata nicio sanctiune.

În anul 2018 nu au fost înregistrate sesizări/reclamații ale părților interesate referitoare la protecția mediului.

În cadrul Grupului EnergoBit prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale se realizează printr-o politică adecvata care are în vedere îmbunătățirea continuă a performanței și integrarea managementului de securitate și sănătate în muncă în managementul strategic al conducerii grupului. La nivelul firmelor din Grupul EnergoBit este implementat și certificat un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale, în conformitate cu cerințele standardului SR OHSAS 18001: 2008.

Implementarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale asigură cunoașterea și aplicarea sistematică a legislației referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

Sunteți interesat de o discuție?

Contactați-ne