Management integrat & reglementări

Certificarea sistemului de management integrat oferă organizațiilor din Grupul EnergoBit o serie de oportunități precum accesul garantat pe piață, îndeplinirea criteriilor de ofertare în cadrul licitațiilor, atragerea de noi clienți, toți acești factori reprezentând un avantaj competitiv în lupta cu concurența.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri 2024

Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri 2024 – Fabrica Transformatoare

Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri – Fabrica Jibou

Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri 2024 – Fabrica Cablaje

Declarația de politică

DECLARAȚIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ A GRUPULUI ENERGOBIT

Informare – Mediu – SSM

EnergoBit s-a angajat să aplice cele mai bune practici privind locurile de muncă și să se conformeze tuturor cerințelor legale privind: protecția mediului, sănătate și securitate în muncă, muncă infantilă, muncă forțată și obligatorie, libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă, discriminare, practici disciplinare, programul de lucru și remunerarea.

 

În cadrul Grupului EnergoBit politica de mediu are în vedere îmbunătățirea continuă a performanței și integrarea managementului de mediu în managementul strategic al conducerii grupului, cu accent pe prevenirea poluării. La nivelul firmelor din Grupul EnergoBit este implementat și certificat un sistem de management de mediu, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015.

În primul trimestru al anului 2024 s-au realizat demersurile de înregistrare în registrele producătorilor de echipamente electrice și electronice și baterii și acumulatori. Gestionarea deșeurilor pe amplasament se realizează conform cerințelor legale. Este întocmit și urmărit planul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri și sunt stabiliți indicatori de monitorizare. Îndeplinirea obiectivelor  prevăzute de lege pentru răspunderea extinsă a producătorului în cadrul Grupului EnergoBit se realizează prin – contracte cu operatori autorizați, care au preluat responsabilitațile de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, baterii şi acumulatori, precum și pentru ambalajele introduse pe piața națională. Obligațiile către Fondul pentru mediu se realizează prin depunerea declarațiilor lunare la Administrația Fondului pentru Mediu.

 

Monitorizările factorilor de mediu, impuse prin autorizația de mediu, mai precis monitorizările apelor uzate și a apelor pluviale demonstrează încadrarea parametrilor măsurați în limitele maxime admise, prevăzute de cerințele legale, ceea ce înseamnă că activitățile desfășurate au un impact  redus asupra mediului. In trimestrul I al anului 2024 nu a fost aplicată nici o sancțiune Grupului EnergoBit. In trimestrul I al anului 2024 nu au fost înregistrate sesizări/ reclamații ale părților interesate referitoare la protecția mediului.

În cadrul Grupului EnergoBit prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale se realizează printr-o politică adecvată care are în vedere îmbunătățirea continuă a performanței și integrarea managementului de securitate și sănătate în muncă în managementul strategic al conducerii grupului. La nivelul firmelor din Grupul EnergoBit este implementat și certificat un sistem de management al sănătății și securității în muncă, în conformitate cu cerințele standardului SR ISO 45001:2018.

Implementarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă asigură cunoașterea și aplicarea sistematică a legislației referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

 

 

 

Sunteți interesat de o discuție?

Contactați-ne