Dispecerizarea și operarea stațiilor electrice

EnergoBit și-a dezvoltat o gamă unică de servicii de mentenanță a instalațiilor electrice, pe lângă activitatea sa principală de execuție sisteme și instalații electrice la cheie, ajungând în prezent în postura de a oferi soluții complete în toate aspectele ce țin de energie electrică.

Experiența de aproape 3 decenii în inginerie electrică și operarea in rețele electrice, precum și diversitatea proiectelor gestionate și finalizate cu succes în această perioadă recomandă EnergoBit drept cel mai experimentat și calificat furnizor de pe piața autohtonă, în măsură să asigure un management performant al activității de mentenanță, cu oferirea unor soluții moderne și competitive, adaptate specificațiilor clienților.

Operațiunile de mentenanță derulate presupun o activitate complexă și continuă, care se desfasoara in stații electrice și de transformare (0.4 kV – 400 kV) si constau in:

  • Lucrări de mentenanta preventiva:
    revizii tehnice, verificari, reglaje, masuratori, incercari si lucrari de înlocuire/reparare planificată a unor echipamente uzate, funcție de starea tehnica a acestora;
  • Lucrări de mentenanta corectivă:
    reparații acidentale pentru eliminarea defectelor intempestive.

Un element de referință în activitatea EnergoBit îl constituie lucrările de mentenanță realizate pentru operatorii de distribuție, în vederea restabilirii disponibilității, viabilității și siguranței în exploatare a celor mai recente instalații și echipamente electrice.

EnergoBit deține atât personalul specializat, cât și activele specifice pentru a desfășura lucrări de verificare periodice și mentenanță preventivă minoră la stațiile de transformare 110/20 kV. Clienții noștri beneficiază de o reducere semnificativă a costurilor, precum și de o creștere a calității serviciului, oferindu-le un grad ridicat de siguranță a instalațiilor lor energetice.

Experienţa acumulată în construirea diverselor instalaţii electrice, gama diversificată de echipamente electrice cu care s-a operat, de la cei mai cunoscuţi furnizori, şi personalul format în acest sens au constituit atuuri importante pentru preluarea serviciilor de mentenanţă şi operare a staţiilor electrice.

Mentenanţa instalaţiilor vizează următoarele echipamente: staţii electrice de transformare 400/110 kV și 220/110 kV; substaţii de 110/33 kV din parcuri eoliene și de 110 kV/medie tensiune din rețele de distribuție; reţele electrice de MT de 33kV sau 20kV; celule de MT din turbinele eoliene precum și celule de MT din posturile de trasnformare din retele de distributie

Lucrări de referință

Instalații electrice de MT și ÎT pentru Centrul Comercial Park Lake, București
Dispecerizare și Operare – 110/30 kV Stația Stejaru pentru SC Ecoenergia SRL

Sunteți interesat de o discuție?

Contactați-ne