Clădiri verzi & inteligente

Prin maniera de proiectare, construcție și funcționare, o Clădire Verde integrează procese care protejează mediul înconjurător și utilizează resursele disponibile în mod eficient, existând de asemenea posibilitatea chiar de a genera influențe pozitive asupra climei și mediului natural.

Obiectul unei Clădiri Verzi este de a îmbunătăți calitatea vieții locatarilor săi. Este unul din conceptele care pot fi implementate fie în cadrul unui oraș inteligent, fie prin abordări independente cum ar fi:

  • Utilizarea eficientă a utilităților, precum energie, apă și alte resurse
  • Ameliorarea gradului de protecție a sănătății locatarilor și creșterea productivității angajaților
  • Reducerea deșeurilor, poluării și degradării mediului

Pe acest segment, colaborăm în principal cu antreprenori generali, furnizându-le o gamă extinsă de tehnologii și servicii, cum ar fi proiectare, instalare și punere în funcțiune. Cu titlu exemplificativ, prezentăm mai jos câteva din soluțiile pe care le livrăm clienților noștri:

  • Implementarea unor tehnologii de generare eficientă precum sisteme de cogenerare / trigenerare sau surse de energie regenerabilă
  • Sisteme eficiente de iluminat și comandă
  • Echipamente pentru compensarea puterii reactive
  • Sisteme inteligente de încălzire centralizată
  • Sisteme de gestiune a clădirilor

Personalul nostru este certificat de KNX și oferă asistență și sprijin clienților în selectarea și configurarea soluțiilor optime în vederea integrării sistemului de gestiune a clădirii, asigurând astfel o funcționare cât mai eficientă a clădirii și deci reducerea semnificativă a costurilor de întreținere.

Lucrări de referință

Sistem de iluminat interior cu LED pentru Medlife Grivița
Sistem de cogenerare de înaltă eficiență 66 kW pentru Hotel Double Tree Hilton Cluj

Sunteți interesat de o discuție?

Contactați-ne