Conferința “Building the post-pandemic world: the path to a more sustainable, safe and resilient society” – Cum ne construim viitorul energetic? – să facem alegeri înțelepte, să avem curaj să inovăm ținând cont de lecțiile învățate din experiență și să conlucrăm

Ștefan Gadola – Președinte CA EnergoBit

Epidemia de coronavirus ne-a demonstrat încă o dată că energia și serviciile de energie sunt ingrediente esențiale pentru o viață sigură, sănătoasă și decentă, efectele crizei fiind ample, cu repercursiuni socio-economice profunde și de lungă durată. În ceea ce privește sectorul energetic pandemia a avut un rol decisiv în a conștientiza vulnerabilitățile sectorului energetic și de asemenea a scos în evidență că suntem în acel moment în care e nevoie de acțiuni concrete. Piaţa de energie se confruntă însă cu mai multe schimbări, nu doar de comportament de consum.  Impactul crizei generate de COVID-19 a fost resimţit pe toate palierele sectorului energetic, cu implicaţii serioase pentru securitatea energetică şi tranziţia către energia curată.

Factorii preexistenți care duc la sărăcie energetică s-au amplificat în tot acest timp, prin scăderea sau pierderea veniturilor și creșterea facturilor ca urmare a consumului crescut de energie. Asistăm deci la o scădere generalizată a veniturilor în timp ce consumul de energie în mediul rezidențial a crescut, pe fondul creșterii timpului petrecut la domiciliu, ca urmare a măsurilor adoptate pentru limitarea și răspândirea virusului, prin munca la domiciliu și prin suspendarea cursurilor în întregul sistem de învățământ, etc. Fenomenul sărăciei energetice se află la intersecţia dintre venituri mici, facturi mari la utilităţi şi eficienţă energetică scăzută. România se plasează în rândul țărilor cu un nivel ridicat al sărăciei energetice și este pe locul 13 la nivel european în ceea ce privește Indicele Sărăciei Energetice Domestice.

Din punct de vedere energetic, este cert că lucrurile vor evolua și vor crea anumite probleme. Avem stabilite obiectivele climatice, prin urmare este timpul să punem în aplicare măsuri pentru sustenabilitatea energetică, să lucrăm împreună cu specialiști din toate domeniile făcând alegerile corecte pentru viitorul nostru folosind ceea ce am învățat din experiențele noastre de până acum. Deja o parte dintre statele membre UE, printre care și România s-au exprimat în favoarea folosirii Pactului Ecologic European ca principal motor pentru reconstrucția economică. Instrumentele financiare europene trebuie folosite cu maximă eficiență pentru că au un potențial uriaș de a transforma sectorul energetic din țara noastră într-unul mai prietenos cu mediul înconjurător și să producă în același timp efecte pozitive la nivel social. Este absolut necesar pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, ca sectorul energetic românesc să devină mai solid din punct de vedere economic, mai avansat și mai flexibil din punct de vedere tehnologic dar și mai puțin poluant. Cred cu tărie că accelerarea creșterii eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile va duce la restabilirea echilibrului climatic, alături de o dezvoltare economică ecologică și echitabilă.

Gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv utilizarea mai inteligentă a materialelor (cum ar fi biomasa, combustibilii fosili, minereurile metalice și mineralele nemetalice) are multe beneficii: reduce rata de epuizare a resurselor naturale. Aceasta generează oportunități, inclusiv dependențe reduse de aprovizionare cu materiale și diversificare economică către modele de afaceri cu economie circulară și locuri de muncă. Deși producerea energiei curate a înregistrat o creștere fără precedent în ultimele decenii, ponderea sa în consumul final total de energie a rămas constantă, deoarece consumul de energie din surse regenerabile și consumul final total au avut rate similare de creștere. Acest lucru subliniază importanța extinderii în continuare a valorificării energiei regenerabile, sporind în același timp eficiența energetică și optimizând consumul de energie, așa încât șă putem înregistra progrese relevante în direcția obiectivului climatic. Având în vedere beneficiile multiple ale creșterii eficienței energetice, această prioritate trebuie în mod evident sprijinită prin demersurile guvernamentale pentru că este un factor cheie în realizarea accesului la energie la prețuri accesibile și durabile pentru toți.

Având în spate trei decenii de experiență în proiecte energetice complexe, suntem azi motivați să împărtășim esența cunoștințelor noastre, reunind în soluțiile pe care le concepem cele mai bune practici și măsuri de control a riscurilor folosind ceea ce am învățat din proiectele de succes pe care le-am executat. Ne-am luat angajamentul să susținem realizarea de investiții energetice sustenabile, care să înglobeze soluții gândite să răspundă nevoilor reale ale consumatorilor și care să adune tehnologiile moderne și ecologice accesibile azi. Dacă luăm în considerare creșterea producției de electricitate din surse regenerabile variabile, ne așteptăm și la o creștere a cererii pentru stocarea energiei pentru care, în contextul dezvoltărilor așteptate, ne face să luăm în considerare nevoia de capacități enorme de stocare și pe termen lung.

O tranziție către o energie ecologică nu poate fi realizată fără dezvoltarea facilităților de stocare la scară largă. Natura fluctuantă a surselor regenerabile necesită acest lucru, pentru a avea un sistem energetic echilibrat. Sistemele de stocare a energiei oferă o abordare modernă, cu conținut scăzut de carbon, pentru asigurarea continuității alimentării în cazul întreruperilor externe. Sistemele de stocare a energiei pot fi utilizate în paralel cu alte tehnologii ca centrale hibride  sau ca parte a unui microgrid. Si noi la EnergoBit, la fel ca și alți jucători de seamă din piață suntem pregătiți și am implementat deja proiecte ce prevăd stocarea energiei. Stocarea reprezintă fără doar și poate una din principalele direcții de investiții în viitor și de asemenea una din direcțiile abordate și de EnergoBit, urmând ca în cel mai scurt timp să concepem și produse în acest sens.

Pentru un viitor energetic sustenabil, ar trebui să ne uităm și la beneficiile potențiale ale utilizării hidrogenului. Hidrogenul poate fi considerat o materie primă, combustibil sau purtător de energie pentru depozitare, cu multiple aplicații în industrie, transport, energie și clădiri. Principalul avantaj al hidrogenului este că poate fi produs în condiții de emisii reduse sau chiar zero. Acest gaz poate juca un rol cheie în întregul proces de realizare a neutralității climatice – o țintă asumată de Europa pentru a deveni primul continent cu zero emisii. Odată ce tehnologiile moderne de valorificare a energiei regenerabile s-au dezvoltat, conceptul de furnizare a energiei se schimbă – capacitățile de producție sunt instalate de obicei în apropierea surselor de energie și nu în apropierea zonei de consum, generând noi probleme legate de posibilitatea apariției de fluxuri bidirecționale și modificări ale profilului de tensiune datorită acestor surse distribuite de energie. Din cauza aceastei noi provocări, rețelele trebuie să fie flexibile pentru a asigura integrarea optimă a capacităților de producere acolo unde există o resursă energetică. Sistemul energetic trebuie să asigure necesarul de energie când și unde consumatorul o cere și pentru ca acest lucru să fie posibil, avem nevoie de securitate și continuitate în asigurarea fluxului de energie.

Acum, ne concentrăm mult pe digitalizarea sectorului energetic din România și vedem aceasta ca o soluție fezabilă care ar putea aduce multiple beneficii. Digitalizarea sectorului energetic implică integrarea de noi tehnologii, scăderea costurilor de producție, îmbunătățirea calității serviciilor de distribuție, încurajarea soluțiilor de eficiență energetică și multe altele. Ar fi extrem de util să cunoaștem în avans care sunt zonele potrivite pentru investițiile în energie curată; astfel că ar fi oportună dezvoltarea unei hărți naționale care să cuprindă date privind cererile de injecție in SEN. Un alt aspect important care are nevoie de soluții imediate se referă la investițiile majore pentru creșterea performanței în toate rețelele electrice de transport și distribuție a energiei. Sistemul energetic joacă un rol extrem de important pentru securitatea națională și are mare nevoie de o modernizare corespunzătoare ambițiilor de decarbonare.

Aș concluziona cu un mesaj direct și clar – Suntem datori să avem curajul să proiectăm o societate după reconstrucție în care calitatea vieții să fie la un nivel chiar mai ridicat decât înainte de izbucnirea pandemiei. În primul rând, instituțiile statului ar trebui să formuleze propuneri de politici și să ia acele decizii care pe lângă diminuarea efectelor să asigure și o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu și lung. Pe lângă acțiunea autorităților publice, va fi însă nevoie și de implicarea mediului privat, a experților din societatea civilă, mediul academic, institute de cercetare, ONG-uri.

Sunteți interesat de o discuție?

Contactați-ne