O provocare majoră națională: asumarea unui program integrat și coerent pentru atingerea neutralității climatice

Mihaela Coroiu , Director Marketing EnergoBit

Suntem în momentul în care e important să înțelegem, noi ca națiune, ce înseamnă un program coerent pentru atingerea neutralității climatice până în 2050, cu o implementare eficientă care să permită livrarea rezultatelor dorite la nivel European atât în ceea ce privește indicatorii ecologici cât și cei economici și sociali. Când ne referim la proiecte majore, experiența ne-a dovedit rolul definitoriu al unei bune planificări inițiale în atingerea scopului, iar România are încă câteva aspecte de coerență strategică pe care trebuie să le depașescă, în special în sincronizarea țintelor pentru 2030 -2050 în toate documentele oficiale.

Dar planificarea este abia prima etapă și adevăratele provocări apar în fazele de execuție. Pentru a avea proiecte implementate cu succes și pentru o sincronizare corectă a acestora în programul nostru de țară, pentru decarbonare și neutralitate climatică, este nevoie de cooperare între toți actorii implicați. Tranziția energetică trebuie accelerată, dar pentru o tranziție energetică de succes avem nevoie de asumarea unui plan coerent de renunțare treptată la combustibili fosili din mixul energetic și de valorificare durabilă a potențialului considerabil de energie regenerabilă pe care îl avem. Țara noastră deține resurse naturale remarcabile, spre exemplu nivelul iradierii solare este cu 20-25% mai mare în regiunea noastră decât în Germania ori NV Europei, însă mai redus cu aceleași procente față de peninsula Iberică. Ne putem inspira din programele țărilor dezvoltate ca să fim siguri că ne aliniem direcției Europene, dar trebuie să ținem cont de toate avantajele pe care România le are, valorificându-le la maxim,  și în egală măsură să conștientizăm problemele reale cu care ne confruntăm și să gândim acțiuni care să ne ajute în rezolvarea lor. Ne așteptam la stimularea dezvoltării de proiecte fotovoltaice, dar nu în condițiile afectării terenurilor adecvate pentru agricultură. Preconizăm de asemenea o creștere semnificativă a proiectelor de valorificare a potențialul eolian al regiunii țării noastre, în condițiile optime de integrare în Sistemul energetic național. În cadrul companiei EnergoBit avem în lucru în faze de planificare mii de MW ca putere instalată în proiecte eoliene și fotovoltaice, și fiecare proiect tratează deja componentele de stocare și de digitalizare. Suntem implicați în planificarea proiectelor de cogenerare pe gaz, în care aportul hidrogenului este deja luat în considerare încă din planificarea inițială.

Nu am aflat însă prea multe despre proiecte majore legate de biogaze sau valorificarea energetică a deșeurilor-apelor uzate, chiar dacă deșeurile sunt deja o problemă majoră în toată Europa nu doar la noi. Se estimează ca până în 2050 va crește producția anuală de deșeuri cu 70%, așadar avem o nouă problemă pe care trebuie să o rezolvăm și valorificarea energetică este luată în calcul de alte țări europene. De asemenea nu vorbim suficient despre producerea energiei termice curate, dar avem zone cu potențial geotermal considerabil. Ne-ar bucura de asemenea să auzim despre proiecte, evident ce susțin decarbonarea, dar care asigură locuri de muncă, adică unități de producere a tehnologiilor curate, sau chiar de reciclare a acestor tehnologii la finalul duratei lor de viață – urmărind aici și priorități ale economiei circulare.

Se știe că dezvoltarea producției intermitente din surse regenerabile, atât de mult dorită și susținută de toată lumea, va aduce provocări majore pentru integrarea în rețea. Diversitatea surselor de energiei regenerabilă va fi extrem de importantă, de asemenea o dispersare regională echilibrată a producției de energie va fi necesară și în mod cert stocarea va juca un rol esențial în acest scenariu pentru 2050. Și noi la EnergoBit, la fel ca și alți jucători de seamă din piață suntem pregătiți și am implementat deja proiecte ce prevăd stocarea energiei. Costul tehnologiilor curate va scădea în următorii ani, inclusiv cel am stocării. Există însă o alternativă la stocare ce poate fi pregatită încă de pe acum și care va aduce o contribuție esențială la flexibilitatea SEN – se referă la DSM managementul răspunsului la cerere. Trebuie să avem în vedere dezvoltarea infrastructurii fizice și digitale care să permită în curand inter-operativitatea cu rețeaua. Investițiile ce se planifică acum trebuie să permită dezvoltări ulterioare pentru optimizarea fluxului de energie (către consum, stocare, livrare în rețea) cu monitorizarea și controlul datelor până la nivelul consumatorilor.

În mod cert pentru a se atinge neutralitatea climatică în 2050 avem nevoie de orientarea către un consum energetic majoritar electric, asigurând cea mai mare pondere producției de energie electrică din surse regenerabile. Cuplarea electrificării masive a economiei  – cu creșterea producției de energie curată și cu asigurarea mecanismelor pentru flexibilitatea SEN (prin stocare și DSM)  constituie astșzi o trilemă a sectorului energetic căreia trebuie să îi acordăm mai multă atenție.  Programarea cererii se poate armoniza cu producția din SRE și devine o abordare mult mai eficientă decât limitarea producției pentru evitarea dezechilibrelor la nivelul rețelei. DR este o opțiune obligatoriu de luat în considerare încă de acum pentru ca în viitor va putea substitui bateriile de stocare nu doar să reducă vârfurile de consum.

În 2020 a fost publicată directiva europeană care introduce Smart readiness indicator – indicatorul privind gradul de pregătire a clădirii pentru soluții inteligente. Directiva va fi asimilată în legislația națională și vom avea pe lângă certificarea energetică a clădirii și evaluarea gradului de automatizare. Vedem deci cum la nivel de UE suntem orientați către drumul cel bun, ne este sugerată direcția către opțiunile de angrenare a micilor consumatori și prosumatori în flexibilitatea SEN. Trebuie să vedem și să ne alegem prioritățile naționale nu doar să copiem modelele marilor puteri europene. Țara noastră are experți pregătiți, chiar dacă la nivel guvernamental am văzut mesaje sincere care reclamă lipsa de specialiști în structrile centrale, la Cluj avem un pol de specialiști în IT și energetică și noi suntem interesați să facem mult mai mult decât să ne asigurăm propriu profit, vrem să contribuim la crerea unei dezvoltări sustenabile care să ne permită continuarea activității în deceniile ce vin. E momentul să ascultăm vocea experților noștri și să conlucrăm pentru interesele țării noastre.

Sunteți interesat de o discuție?

Contactați-ne